Navigácia

Obsah


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška a iné

Rozpočet a Záverečný účet

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozpočet na rok 2018 a výhľadový rozpočet na rok 2019 a 202003.05.201819.05.2018
Návrh rozpočtu 2018-202005.04.201821.04.2018

VZN (Všeobecne záväzné nariadenia) Obce Hosťovce

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh VZN č.1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb16.01.201831.01.2018