Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Vyrezávanie do ovocia a zeleniny- práca študentov SOŠ zo Šurian

Podklady k rokovaniam Obecného zastupiteľstva

Navigácia

Obsah

     Starosta obce v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z. n. p. je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho postavenie je pomerne nezávislé na obecnom zastupiteľstve. Starosta obce nie je členom obecného zastupiteľstva, a ani ním volený, má samostatné a nezávislé postavenie vyplývajúce z platnej právnej úpravy. Starosta nie je zamestnancom obce.

Ing.Silvia Kukučková - starostka obce Hosťovce