Obsah

Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ obce Hosťovce zo dňa 28.02.2014

Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ obce Hosťovce zo dňa 30.05.2014

Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ obce Hosťovce zo dňa 27.06.2014

Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ obce Hosťovce zo dňa 15.08.2014

 

ROK 2015

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Hosťovce zo dňa 02.01.2015