Navigácia

Obsah

     Komisie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Nemajú mať samostatné rozhodovacie kompetencie navonok, ale majú byť orgánmi pomáhajúcimi plniť úlohy OZ. Sú jednou z organizačných foriem zapojenia popredných občanov - odborníkov do rozhodovania OZ.

 

Komise pri OZ v obci Hosťovce:

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Zdeněk Kéri

Členovia: Mgr. Miroslav Černay, Ing. Erich Borčin