Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.01.2015

2015/1

Posypový materiál, posyp miestnych komunikácií, odstraňovanie snehu pluhovaním

0,00 EUR

Regionálna správa a údržba ciest, a.s.

Obec Hosťovce

15.01.2015

2015/2

Kancelárske potreby

7,17 EUR

PROTEX ŠTÚROVO,s.r.o.

Obec Hosťovce

15.01.2015

2015/3

Tlačivá dane z nehnuteľnosti

26,50 EUR

INPROST, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

20.01.2015

2015/4

Matričné doklady

18,43 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Hosťovce

29.01.2015

2015/5

Rozbor vody na ČOV Hosťovce na rok 2015

0,00 EUR

AQUASECO, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.03.2015

2015/6

Rozbor vody v MŠ Hosťovce

83,73 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Obec Hosťovce

09.04.2015

2015/7

Pracovná zdravotná služba rok 2015

59,00 EUR

Ing. Pavol Jurák

Obec Hosťovce

13.04.2015

2015/8

Bezpečnostný projekt rok 2015

69,00 EUR

Webpomoc, s.r.o.

Obec Hosťovce

14.04.2015

2015/9

Benzínová kosačka AL-KO Classic 5.14 SP-S Plus

299,00 EUR

Renáta Hrobová STEPS NITRA

Obec Hosťovce

04.05.2015

2015/10

Právne poradenstvo, vypracovanie stanoviska a dokumentov

1 000,00 EUR

Advokátska kancelária prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Obec Hosťovce

12.05.2015

2015/13

Údržba kamerového systému

260,32 EUR

EPROM ELECTRONIK,s.r.o.

Obec Hosťovce

08.06.2015

2015/15

Projekt - "Úprava odvodnenia regionálnej cesty III/06441 pred vstupom na pozemok RD vrátane dopravné

190,00 EUR

Ing. Peter Žiak

Obec Hosťovce

09.06.2015

2015/16

Oprava kúrenia na Obecnom úrade a v kultúrnom dome v Hosťovciach

1 080,00 EUR

Ján Orolín ELEKTRO-PLYN

Obec Hosťovce

2015/17

Čerpadlo + príslušenstvo (silový kábel)

999,79 EUR

LK pumpservice Bratislava, s.r.o.

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/1/2016

Objednávame si u Vás skúšku odbornej spôsobilostina vykonávanie epidemiologicky závažných činnostív

50,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/2

Objednávame si u Vás rozbor vody v objektematerskej školy v Hosťovciach

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/3

Objednávame si u Vás kontrolu a meranie čerpadielna prečerpávacích staniciach a čističke odpadových

0,00 EUR

Rudolf Bobček,175,941 31,Branovo

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/4

Objednávame si u Vás

0,00 EUR

Rudolf Bobček,175,941 31,Branovo

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/5

Objednávame si u Vás betónový cestný panel 2x3mjeden kus aj s dopravou a osadením do Hosťoviec

0,00 EUR

KANVOD, s.r.o.,Hviezdoslavova 10,953 01,Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/6

Objednávame si u Vás:

0,00 EUR

ViOn BAUMARKET, s.r.o.

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/7

Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody -mikrobiologickú a chemickú analýzu v objete MŠ

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/8

Objednávame si u Vás stavebné práce podľa vašej CPzo dňa 21.10.2016 v celkovej cene 3.982,56 € s DPH

3 982,56 EUR

Mar.K.s.r.o.

Obec Hosťovce

28.04.2017

O2017/4

Objednávame si u Vás krátky rozbor vody v objektematerskej školy v Hosťovciach

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

18.10.2017

O2017/7

Objednávame si u Vás dopravu betónových prefabrikátov

0,00 EUR

KOVÁČ & SYN s.r.o., Lúčnica nad Žitavou, 95188 Lúčnica nad Žitavou

Obec Hosťovce

18.10.2017

O2017/8

Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia v obci Hosťovce

0,00 EUR

Technické služby mesta,Bernolákova 59,953 01,Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: