Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.02.2016

1610044

odvoz komunálneho odpadu , PET flaše 01/2016

575,91 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

04.02.2016

2160022

spotrebný materiál OCU , ČOV , MŠ

46,46 EUR

BenátCentrum, s.r.o.

Obec Hosťovce

1311330

El.energia za 2_2016

807,00 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Hosťovce

02.02.2016

18127

spotrebný materiál a svietidlo na VO

197,92 EUR

Ing. František Solčiansky LE.MI.

Obec Hosťovce

02.02.2016

7208604422

dodávka zemného plynu 2/2016

780,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Hosťovce

01.02.2016

02-16002

tlačiareň MŠ + toner

191,50 EUR

AXIS Computers

Obec Hosťovce

01.02.2016

15030246

odber kuchynského odpadu

13,20 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Hosťovce

28.01.2016

20160016

Potraviny ŠJ

4,00 EUR

Fresco s.r.o.

Obec Hosťovce

28.01.2016

01/2016

projektová dokumentácia - rekonštrukcia miestnych komunikácií

960,00 EUR

Ing. Dušan Ondrejka PRONSTAV

Obec Hosťovce

27.01.2016

116111214

Potraviny ŠJ

122,59 EUR

Bidvest Slovakia, s.r.o.

Obec Hosťovce

27.01.2016

1615005

spotrebný materiál

131,02 EUR

Juraj Ďatko

Obec Hosťovce

27.01.2016

160051

rozbor vody ČOV

150,00 EUR

AQUASECO, s.r.o.

Obec Hosťovce

26.01.2016

2016005

geometrický plán + zameranie

750,00 EUR

Tibor Drienovský

Obec Hosťovce

25.01.2016

1500169270

poplatky za vedenie účtu majiteľa

253,14 EUR

Centrálny depozitár cenných papierov SR

Obec Hosťovce

20.01.2016

11000140

pracovné odevy a bezpečnostné predmety

209,46 EUR

Ing. Ivana Koremová

Obec Hosťovce

19.01.2016

230601235

Potraviny ŠJ

34,09 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

1615003

spotrebný materiál

129,10 EUR

Juraj Ďatko

Obec Hosťovce

18.01.2016

1215010748

preplatok el.energie za prečerpávačku za rok 2015

14,16 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

1215010747

nedoplatok e.energie prečerpávačka 1.1.-31.12.2015

73,37 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

1512010749

Nedoplatok el.energie prečerpávačka za rok 2015

18,38 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

1215010746

Nedoplatok el.energie dom smútku za rok 2015

35,89 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

1215010745

preplatok el.energie za verejné osvetlenie za rok 2015

33,92 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

1215010744

nedoplatok el.energie OU 20.5.2015-31.12.2015

187,84 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

1215010743

Nedoplatok el.energie prevádzkáreň 12/2015

101,96 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

18.01.2016

5041505005

vyúčtovanie predplatného za rok 2015

12,46 EUR

Poradca podnikateľa

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: