Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.06.2019

DF/OÚ/2019/70

INTERNET 4/2019

21,38 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/51

Odvoz objemný a zmiešaný odpad 2/2019

306,90 EUR

Technické služby mesta,Bernolákova 59,953 01,Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/50

Odvoz KO 2/2019

784,20 EUR

Technické služby mesta,Bernolákova 59,953 01,Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/49

Vyúčtovanie elektriny - PREPLATOK ČOV 2/2019

-29,60 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/48

Vyúčtovanie elektriny - NEDOPLATOK MŠ- ŠJ 2/2019

9,98 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/47

el. energia - IHISKO 3/2019

40,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/46

služby WEB GIS 2/2019

29,00 EUR

GEODETICCA, s.r.o.,Floriánska 19,040 01,Košice

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/ŠJ/2019/15

Potraviny ŠJ

7,40 EUR

BOFIL s.r.o., Štefánikova trieda 47, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/56

Zálohová platba plyn 3/2019

475,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/45

prac. rukavice

24,00 EUR

JKL-STEEL, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/58

INTERNET3/2019

21,38 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/ŠJ/2019/13

Potraviny ŠJ

27,09 EUR

Juraj Ďatko

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/44

Revízia hasiaciích prístrojov

79,00 EUR

Zuzana Pivarčiová MIHAS

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/43

Elektroinštalačné práce na ČOV

167,78 EUR

MADUDA, s.r.o., Fraňa Kráľa 590/69, 95197 Žitavany

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/42

El. energia 3/2019

1 284,00 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/ŠJ/2019/12

Potraviny ŠJ

25,60 EUR

DANA K s.r.o.,210,951 92,Lovce

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/ŠJ/2019/11

Potraviny ŠJ

26,38 EUR

Frutto s.r.o.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/41

Odvoz BRO - preprava

81,00 EUR

Alojz Martinovič, Krížna, 95176 Tesárske Mlyňany

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/40

Práce s ADR sacím bagrom a zneškodnenie kalu z čistenia komunálnych odpadových vôd

171,96 EUR

Hydroservis

Obec Hosťovce

18.06.2019

DFO/OÚ/2019/10

Úhrada príspevku na rok 2019

735,00 EUR

Obec Žitavany, Športová 229, 95197 Žitavany

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/39

čistiace prostriedky MŠ

65,80 EUR

Juraj Ďatko

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/OÚ/2019/38

občerstvenie + čistiace prostriedky

35,12 EUR

Juraj Ďatko

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/ŠJ/2019/9

Potvraviny ŠJ

88,91 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/ŠJ/2019/5

Potraviny ŠJ

39,30 EUR

Juraj Ďatko

Obec Hosťovce

18.06.2019

DF/ŠJ/2019/14

Potraviny ŠJ

8,80 EUR

BOFIL s.r.o., Štefánikova trieda 47, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: