Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.06.2020

DF/OÚ/2020/109

Prekopávače - kompostery

120,00 EUR

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy, 99, 95191 Zlatno

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/108

Vyúčtovanie el.energie - Nedoplatok

58,00 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/107

služby WEB GIS 05/2020

29,00 EUR

GEODETICCA, s.r.o.,Floriánska 19,040 01,Košice

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/105

Spotreba plynu 06/2020

1 048,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/95

Spotreba elektriky 06/2020

1 158,00 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/ŠJ/2020/57

Potraviny v ŠJ

75,53 EUR

SHD - Trade company, s. r. o., Gröslingova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/106

Čistenie prečerpávacích staníc a odvoz kalu sacím bágrom

425,40 EUR

Hydroservis

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/104

Spotreba elektriny - vyúčtovanie nedoplatok ČOV obdobie 01.04. - 30.04.2020

127,56 EUR

RIGHT POWER, a.s.

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/101

Autorské práva - Verejný rozhlas

38,61 EUR

SLOVGRAM

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/100

Vreckový asfalt - oprava ciest

1 038,00 EUR

ANV Global trade s.r.o., 1164/5, 94111 Čiky

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/102

Vývoz kalu z ČOV

379,80 EUR

SeptikTrans - Štefan Mišuta

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/ŠJ/2020/56

Potraviny v ŠJ

79,24 EUR

SHD - Trade company, s. r. o., Gröslingova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/99

Kancelársky papier pre OcÚ

63,00 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/98

Rozbor vzoriek ČOV

150,00 EUR

AQUASECO, s.r.o.

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/97

Telefónne poplatky pevné linky 04/2020

1,21 EUR

Slovanet, a.s.,Záhradnícka 151,82108,Bratislava

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/ŠJ/2020/55

Potraviny v ŠJ

26,34 EUR

BOFIL s.r.o., Štefánikova trieda 47, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/96

Poplatky za telefón obdobie 08.05-07.06.2020

43,64 EUR

Orange Slovensko,a.s.

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/94

Odborné a konzultačné služby s implementáciou projetku "Materská škola v obci Hosťovce" 4/2020

200,00 EUR

Projekty Európskych Spoločenstiev, 1.mája 37, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/93

Struna 3,0 hranatá

87,00 EUR

VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o., Šugovská dolina, 04425 Medzev

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/92

Odvoz KO 04/2020

802,77 EUR

Technické služby mesta,Bernolákova 59,953 01,Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/91

Odvoz KO 04/2020

253,79 EUR

Technické služby mesta,Bernolákova 59,953 01,Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/ŠJ/2020/54

Potraviny v ŠJ

39,69 EUR

Juraj Ďatko

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/ŠJ/2020/53

Potraviny v ŠJ

83,96 EUR

SHD - Trade company, s. r. o., Gröslingova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/90

Spotreba elektriky - ihrisko 05/2020

40,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Hosťovce

26.06.2020

DF/OÚ/2020/89

Odvoz odpadu

324,00 EUR

Alojz Martinovič, Krížna, 95176 Tesárske Mlyňany

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: