Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva o odbere druhotných surovín

Neuvedené

Miroslav Kováč MS KOV

Obec Hosťovce

15.12.2020

dodatok č. 2 k PZ

3229000551

Neuvedené

Obec Hosťovce

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

27.01.2021

Zmluva o termínovanom úvere

72/002/21

50 000,00 EUR päťdesiattisíc

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

15.03.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

120/2021

Neuvedené

NOWAS s.r.o.

Obec Hosťovce

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2021

Neuvedené

Obec Hosťovce

Štatistický úrad

13.04.2021

Zmluva o dielo

-

100 588,42 EUR jednostotiscípäťstoosemdesiatosem eur 42/100

ZEH s.r.o., Robotnícka, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: