Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov - ZSE


Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2018

VýzvaUpozornenie


12. 12. 2017 Zobraziť menej

Stránka