Navigácia

Obsah

Stránka

Zvýšenie nebezpečenstva vzniku požiaru


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Zlatých Moravciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Zlaté Moravce od 2.7.2019 od 12.00 hodiny do odvolania!

Celé vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru si môžete prečítať TU.


3. 7. 2019 Zobraziť menej

Stránka